100+

Zoya Lytvyn

Founder of NGO Osvitoria and Ukraine’s top innovative Novopecherska School